Orfama İlaç AŞ

Çerez Politikası

Orfarma İlaç Anonim Şirketi (“Orfarma İlaç” veya “Şirket”) olarak web sitemizi ziyaretiniz esnasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerez (cookie), piksel, GIF gibi birtakım teknolojilerden (“Çerez”) faydalanmaktayız. Bunların kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere çeşitli kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’nin amacı, İnternet Sitemizde kullanılan çerezlerin terminal cihazlarınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir. Çerezler, genellikle ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermemekle birlikte istisnai durumlarda kişisel veri de içerebilir.

ÇEREZ TOPLAMA YÖNTEMİ ve ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIM KAPSAMI

Kişisel veri içeren çerezler, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda Şirket’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

ŞİRKET olarak bu metin kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle veya kanunen yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabiliriz.

ŞİRKETİN KULLANDIĞI ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Çerez türlerini, performans ve zorunlu çerezler olarak ikiye ayırabiliriz.

Performans Tanımlama (Analitik) Çerezleri: Bu çerezler, İnternet Sitesi’nin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve müşterilerin sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler anonim hale getirilmektedir.

Bu kapsamda Şirket, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Zorunlu Tanımlama (Kesinlikle Gerekli) Çerezler: Bu çerezler İnternet Sitesi’nin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayabilir.

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİN ANLAMLARI

  • Yalnızca Zorunlu Çerezleri Kabul Et: Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanmaktadır. Bu bir zorunlu çerez uygulamasıdır.
  • Tümünü Kabul Et: Zorunlu çerezler ile performans çerezlerini kabul etmiş olursunuz.

 

KİŞİSEL VERİ İÇEREN ÇEREZLERLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK madde 11. çerçevesinde aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK madde 7. kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
  7. KVKK madde 7 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

 

Bundan başka kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, genel mahkemelerden zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz.

 

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@orfarma.com adresi üzerinden e-posta konu kısmına “Kişisel Veri Talep” yazarak ve e-posta içeriğinde kimliğinizi doğrulamamızı sağlayacak bilgileri belirterek bize iletebilirsiniz. Tarafımıza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, sizden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep edebiliriz. Başvurunuzun gerçekten sizin verilerinize ilişkin olup olmadığını tespit etmek adına sizden ayrıca bilgi talep edebilir ve size başvurunuzla ilgili soru yöneltebiliriz.

***

ŞİRKET olarak web sitesinde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.

Versiyon -1: 23.02.2024